Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

나눔터

(공지) 2월 나눔터 교재입니다.
2월 나눔터교재 – 십자가 사랑 매월 첫째주에 해당월의 나눔터 교재가 올라…
08/10/2014
지역사회에서 사도행전의 역사를 이어가는 교회 주일 찬양과 경배                사회: 김동기 목사 * 입례찬송                           57장                            다함께 *신앙고백                    사도신경                             다함께 찬송가                      245장         …
겟세마네 나눔터 모임
어제 저녁 겟세마네 나눔터(4 구역) 첫 모임이 있었는데 늦은 시간이었지만…
은혜 나눔터 모임 공지
안녕하세요 ? 벌써 2월 초순입니다.  오늘은 온도가 거의 60도 이르는 따뜻한 봄날씨…
Go to Top